Podatek

5Posiadanie na własność jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z obowiązkiem płacenia specjalnego podatku od nieruchomości. Z definicji wynika, że przedmiotem podlegającym opodatkowaniu jest właśnie posiadanie nieruchomości. Podatek ten jest pobierany przez samorządy gminne, a regulują go specjalne przepisy prawne. Dokładniej mówiąc, nieruchomości i obiekty budowlane, jakie podlegają opodatkowaniu to przede wszystkim grunty, obiekty budowlane lub ich części służące w celach mieszkalnych lub w celach gospodarczych, służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Przepisy wymieniają też jednak nieruchomości, które mogą być wyłączone z podatku. Są to grunty uznane za użytki rolne, a także lasy. Podlegają one jednak opodatkowaniu, jeśli prowadzona jest na nich działalność gospodarcza. Ponadto wyłączone z podatku są grunty zajęte pod zbiorniki wodne oraz zajęte pod pasy drogowe, ale tylko te należące do dróg publicznych. Nieopodatkowane są także nieruchomości, które są zajęte przez urzędy gmin, urzędy marszałkowskie czy inne jednostki samorządu terytorialnego.

Related Post

Domownik Każdy posiadacz nieruchomości mieszkalnej może o sobie powiedzieć, że jest domownikiem. Oprócz ewidentnych właścicieli domownikami są wszyscy, którzy zamieszkują pod danym adresem. I tak mogą to być osoby samotne, czy też małżeństwa. Mogą z nimi mies...
Zobowiązania Istnieje wiele różnych zobowiązań finansowych związanych bezpośrednio z nieruchomościami. Jako podstawowe można wymienić te, których przeznaczeniem jest finansowanie nabywania czy też budowy określonych nieruchomości. Z takowych zobowiązań mogą korzy...
Wynajem mieszkania – warto skorzystać z usłu... Wbrew pozorom, wynajem mieszkania nie jest prostą sprawą. Bardzo często okazuje się, że standard lub ogólny stan obiektu ma się nijak do tego, co zostało przedstawione w ogłoszeniu, a sama wysokość miesięcznych opłat też pozostawia wiele do życzenia....
Architektura w książkach Bardzo ciekawych informacji można się dowiedzieć z ciekawych książek, albumów i encyklopedii, jakie skupiają się na tematyce architektury. Na pewno warto zdecydować się na takie rozwiązania, jakie rzeczywiście będą dla nas najlepsze, a wtedy rzeczyw...
Systemy wspomagające zarządzanie Jednym z najtrudniejszych działów gospodarki to bez wątpienia budownictwo. Od odpowiedniego projektu i wykonania domu nie zależy bowiem tylko wygoda życia mieszkających w nim rodzin, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest odp...
System zarządzania placem budowy Prawidłowy system zarządzania jest kluczem do sukcesu każdej Firmy, z tego powodu odpowiedni jego wybór ma wpływ na szybkość oraz skuteczność prowadzonych prac budowlanych. System zarządzania placem budowy musi być odpowiednio przygotowany przez Spec...