Podatki

4Stając się właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości, spoczywać na nas będzie obowiązek płacenia podatków. W prawie polskim obowiązują przede wszystkim dwa rodzaje podatków. Pierwszy to podatek od nieruchomości, a drugi podatek katastralny. Podstawą określania wysokości podatku od nieruchomości jest powierzchnia gruntu lub powierzchnia użytkowa lokalu. Z kolei w przypadku podatku katastralnego wysokość ta zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Wartość ta inaczej jest też zwana fiskalną. Jest to wartość urzędowa nieruchomości, która została określona na podstawie masowej wyceny. Wyceny takie są zaś przeprowadzane co jakiś czas, w ramach tak zwanej powszechnej taksacji nieruchomości. Podatek katastralny jest wyrazem tak zwanej sprawiedliwości podatkowej, zasady prawa podatkowego. Wedle tej zasady podatek płacony powinien być proporcjonalnie do wartości nieruchomości. Dzięki temu o wiele mniej obciąża podatników, którzy mają niewielki majątek. Jest to bardzo duży plus, jednakże wdrożenie tego podatku wiąże się z dużymi kosztami.

Related Post

Deweloperzy Rynek nieruchomości jest bardzo dużym i wartościowym rynkiem. Dlatego też istnieje na nim wiele różnych firm, które chcą z tego rynku wyciągnąć jak największe zyski. Bardzo ważnymi graczami na takim rynku nieruchomości są naturalnie deweloperzy. Czym...
Schodami W każdym budynku mieszkalnym oraz użytkowym znajdują się schody. Schody pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. Nawet w budynkach, które wyposażane są w windy nie rezygnuje się ze schodów, głównie ze względów bezpie...
Kopanie Aby móc zbudować budynek lub budowle należy w odpowiedni sposób osadzić ją w gruncie. Każda praca w gruncie związana jest z kopaniem, czyli odspajanie części ziemi od całości. Do odspajania i przemieszczania materiałów sypkich stosuje się przede wszy...
Remonty poznań cennik Chyba nikt z nas nie lubi przeprowadzać remontów w naszych domach i mieszkaniach. Intensywne prace bardzo dezorganizują nasze codzienne życie i najzwyczajniej w świecie. Dlatego warto skorzystać z pomocy kompetentnych specjalistów. Wykwalifikowana fi...
Architektura z dawnych lat Do dzisiaj zachwycają stare budynki pochodzące z poprzednich epok. Mimo że obecnie są one wykorzystywane jako siedziby poczty, banku czy władz miasta albo muzeum czy teatru, to jednak nadal doskonale się prezentują i stanowią wizytówkę miast. Dzisia...
Ściany Ściany są najważniejszym elementem konstrukcji budynku. Mają one zapewniać odpowiednie ciepło w pomieszczeniach oraz pełnią  też funkcje estetyczne. Ściany budynku dzielą się na nośne /konstrukcyjne/ i nienośne. Charakteryzują się tym, że przenoszą d...