Rodzaje

7W języku potocznym używamy pojęcia nieruchomość niezbyt precyzyjnie. Posługując się nim, mamy na myśli przede wszystkim budynki oraz grunty. Jest to właściwe rozróżnienie, jednak zbyt ogólne. Polskie prawo cywilne i przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają o wiele bardziej szczegółowe rozróżnienia. I tak, nieruchomość dzieli się na trzy podstawowe rodzaje. Są to nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Te pierwsze określane są także mianem gruntów. Definicja głosi, że są to takie części powierzchni ziemi, które są odrębnym przedmiotem własności. Nieruchomości gruntowe z kolei dzieli się na rolne, nierolnicze i leśne. Z kolei nieruchomości budynkowe są to takie budynki, które są związane z gruntem, na którym stoją, jednak są od niego osobnym przedmiotem własności. Natomiast nieruchomości lokalowe nazywają części budynków, na przykład lokale, które także są odrębnym przedmiotem własności. Oczywiście odrębnym od gruntu, na którym zostały postawione. Ponadto wyróżnia się niekiedy także nieruchomości komercyjne.

Related Post

Budynki Gdy ktoś wspomina o budynku czy te budynkach na myśl może nam przychodzić wiele różnych skojarzeń. Może to być oczywiście budynek mieszkalny. Określamy takie budynki mianem mieszkań czy też domów jednorodzinnych. Wszystko zależy od tego, jaka jest ko...
Pożyczki Różnego rodzaju kredyty i pożyczki stały się stałym elementem naszego życia. Obecnie można zaciągać kredyty i pożyczki na wszelakie cele. Mogą one również przyjmować różne formy począwszy od kredytów gotówkowych przez karty kredytowe po wielomilionow...
Zarządzanie placem budowy Skuteczne zarządzanie placem budowy to dość odpowiedzialne zadanie, dlatego też dana osoba musi się na tym bardzo dobrze znać. Przydatne w tym zakresie mogą okazać się zwłaszcza systemy zarządzania Kraków, które są nie tylko profesjonalne, ale co naj...
Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwa jak też inne firmy zarówno zajmujące się przetwórstwem, produkcją czy też usługami potrzebują określonych nieruchomości. Nie zawsze jest takie przedsiębiorstwa stać na to by wspomniane nieruchomości nabyć czy też zbudować za własne p...
Cegła Jest wiele różnych materiałów, z których buduje się różnego rodzaju budynki i wszelakie nieruchomości. Jako przykład budulca, z którego jest wykonanych wiele nieruchomości warto podać cegłę. To właśnie cegły budowano kiedyś większość nieruchomości za...
Pustaki Materiały budowlane, jakie są używane do budowy różnego rodzaju domów, mieszkań czy też nieruchomości użytkowych stanowią bardzo szeroką rodzinę. I tak możemy budować z drewna jak i stali czy też cegieł lub betonów. Innym materiałem, który swego czas...